Přispíváme k rozvoji lidí, firem a organizací v českém i evropském prostředí.

rozdil je v lidech

RPIC-ViP

Naši zkušenost vytváříme společně s klienty a partnery v řadě zemí Evropy již dvě desetiletí. Pomáháme na svět novým nápadům v rámci koncepčních projektů.

Nalézáme a realizujeme řešení v těchto oblastech:

PODNIKATELSKÉ PORADENSTVÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Nacházíme příležitosti pro rozvoj firem, veřejných i neziskových organizací, tvoříme projektové záměry a zajišťujeme zdroje pro jejich uskutečnění. Více »

STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ

Pomáháme měnit města, obce a regiony, dokážeme zlepšovat spolupráci v území pro nastavení a naplňování strategické vize a cílů. Více »

HR PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Otevíráme prostor pro vytváření výjimečných firemních kultur, kde lidé umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony. Více »