Pomáháme měnit města, obce a regiony, dokážeme zlepšovat spolupráci v území pro nastavení a naplňování strategické vize a cílů.

1. DATA A ANALÝZY

Mapujeme potřeby příjemců strategie, příležitosti rozvoje území. Zpracujeme data a informace pro srovnání a inspiraci při hledání vlastních řešení.

2. STRATEGICKÁ VIZE A CÍLE

Společně s nositelem strategie a partnery důležitými pro její úspěšné naplnění tvoříme přitažlivou, ambiciózní a realizovatelnou strategickou vizi a cíle, včetně jejich naplňování konkrétními programy a projekty. Prostřednictvím vize, která vychází z identity území, dokážeme mobilizovat klíčové aktéry k práci na společném díle.

3. IMPLEMENTACE A VYHODNOCENÍ NAPLNĚNÍ STRATEGIE

Nastavíme procesy řízení strategie a jejího naplňování prostřednictvím projektů. Zpracujeme finanční plány a analýzu možností financování. Doporučíme, jak nejlépe ověřovat úspěšnost naplnění strategie.

4. ROZVOJ PARTNERSTVÍ

Zapojíme do procesu strategického plánování všechny, kteří mají vliv na úspěšné naplnění strategie. Vedeme jednání s cílem sladit odlišné zájmy, způsoby přemýšlení a přístupy k realizaci. Pomůžeme na svět klíčovým partnerským projektům.

Pro naše klienty – města, obce, kraje – jsme měli jsme tu čest zpracovávat analýzy a realizovat rozvojové strategické a akční plány i dílčí strategie se zaměřením na trh práce a rozvoj lidských zdrojů, inovace a podporu podnikání, talent management, sociální oblast či řízení značky a marketingu území. Reference »

Kontakt na konzultanty