Fajne řemesla – projekt pro podnikavé lidi

Baví vás práce například se dřevem, kovem, textilem?

A co takhle svůj koníček změnit v podnikání?

Díky projektu na zvýšení míry zaměstnanosti podpořených osob z cílových skupin zajistíme poradenství, které zahrnuje teoretické znalosti potřebné k podnikání, příprava podnikatelského záměru, prototypování a konzultací v rámci postupů a technologií při tvorbě konečného produktu. Pro účast v projektu není podmínkou založení vlastní firmičky. Ti, kteří se zúčastní mohou mít jen zájem získat nové znalosti a dovednosti, aby byl pro ně jednodušší vstup na pracovní trh. Můžete být student, absolvent, ale i matka na rodičovské “dovolené”.

 

Pro koho je projekt určen?

  • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
  • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
  • Osoby pečující o malé děti (mladší 15 let)
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
  • Osoby ve věku 50 a více let
  • Osoby s nízkou úrovní kvalifikace, tzn nejvýše základní vzdělání

Vše je ZDARMA.

Doslova nanečisto si vyzkoušíte, jaké to je podnikat. Jedná se o projekt, který vznikl díky dotaci z Operačního programu pro Zaměstnanost v rámci výzvy Integrované územní investice – CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008223.

 

Zajímá vás to? Potřebujete více informací? Využijte příležitosti, že projekt byl prodloužen do dubna 2022.

Neváhejte se kontaktovat Kateřinu Ledvoňovou na tel. č. 725 404 661 nebo e-mailem ledvonova@rpic-vip.cz.