Naši konzultanti se dále vzdělávají a rozvíjí… s rouškou i bez :-)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. a Specialist Service, s.r.o. realizují v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt s názvem “Vzdělávání zaměstnanců firem RPIC-ViP a Specialist Service” (reg.  číslo projektu OPZ/1.3/097/0013540).

Projekt je realizován v období od 1. 12.2019 do 30.11.2021  s cílem zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílovou skupinu projektu představují zaměstnanci společnosti RPIC-ViP s.r.o. a  zaměstnanci společnosti Specialist Service, s.r.o. Tito zaměstnanci jsou zapojeni do realizace projektu formou účasti ve vzdělávacích aktivitách v souladu se zpracovaným vzdělávacím programem, a to v oblastech:

  • měkké a manažerské dovednosti,
  • technické a jiné odborné vzdělávání,
  • interního vzdělávání,
  • účetní a ekonomické vzdělávání,
  • obecné i specializované IT vzdělávání.