Vita Digitální Toolbox – sada nástrojů zaměřených na rozvoj základních digitálních dovedností u dospělých

Je známou skutečností, že podle studií evropské komise asi 45% dospělých stále nemá základní digitální dovednosti, což brání jejich kariérnímu postupu, sociální interakci a životnímu stylu. Projekt Erasmus + s názvem ‘Virtual & Augmented Reality Trainers Toolbox to Enable Adults Catch Up With Life Skills (VITA)’ nedávno zveřejnil soubor volně dostupných vzdělávacích zdrojů, jehož cílem je přispět k pokroku při řešení tohoto problému. Primární cílová skupina projektu, trenéři dospělých, budou moci tyto zdroje využít prostřednictvím VITA Digital Training Toolboxu, který umožní předávat znalosti na téma základních digitálních dovedností dospělým studentům, kteří potřebují posílit své digitální dovednosti.

Tento projekt, který byl zahájen v říjnu 2017, byl financován maltskou národní agenturou Erasmus +, využil při vývoji kurzů odborných znalostí 5 evropských organizací, včetně RPIC-ViP z České republiky. Kurz je modulární a je přístupný z www.mecb.com.mt/tool/vita. Inovativním aspektem výuky je, že obsahuje řadu případových studií využívajících jak rozšířené tak virtuální reality.

 

Další informace o projektu VITA naleznete na adrese www.mecb.com.mt/vita nebo zasláním e-mailu na adresu info@mecb.com.mt.