PODNIKATELSKÉ PORADENSTVÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Našim klientům jsme byli partnery při přípravě a realizaci stovek projektů zaměřených na pořízení technologií, modernizaci infrastruktury nebo rozvoj lidských zdrojů. Více »

STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ

Pro města, obce a kraje jsme zpracovávali analýzy, rozvojové strategické a akční plány i dílčí strategie se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů, inovace a podporu podnikání, či sociální oblast. Více »

HR PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Nastavovali jsme personální systémy, procesy řízení a rozvojové plány ve firmách i veřejných organizacích a provázeli jejich realizací, včetně vyhodnocení výsledků. Více »

rozdil je v lidech