Jsme týmem osobností, které umí nalézt a realizovat řešení pro rozvoj jednotlivců, firem a organizací, i prostředí, ve kterém působí. Přinášíme vlastní pohled na věc a inspiraci pro uplatnění nových přístupů. Nebojíme se výzev, které překonáváme díky odpovědnosti vůči klientům a důvěře partnerů. Těší nás rozmanitost naší práce a otevřenost, s jakou k ní přistupujeme.

Společně s partnery jsme na trh uvedli v českém prostředí unikátní nástroj pro rozvíjení firemních kultur SILNÉ PRACOVIŠTĚ a jedinečný systém měření a rozvoje soft skills, v mezinárodním prostředí šířený pod značkou SOFTSKILLERS. Umíme měřit výsledky jejich uplatnění v organizacích.

S námi jste v dobré společnosti

Naši zkušenost vytváříme společně s klienty a partnery u nás i v zahraničí již dvě desetiletí.

Jsme členy organizačního jádra platformy BusinessCon, která slouží k pravidelnému setkávání majitelů a klíčových lidí středně velkých firem, na nichž se podnikatelé učí a inspirují od sebe navzájem. Stáli jsme u zrodu Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Po celou dobu existence firmy pomáháme na svět novým nápadům v rámci koncepčních projektů. Máme partnery v řadě zemí Evropy. Za mimořádně inovativní přístup k rozvoji měkkých kompetencí jsme byli oceněni evropskou cenou VITA Awards a první cenou v národním kole soutěže European Business Award, od Evropské komise jsme získali statut dobré praxe.

Od roku 2008 jsme naše know-how rozšířili do více než desítky zemí a ověřili kvalitu vzdělávacích programů s více než 10 tisíci účastníky tréninků
v jejich mateřských jazycích. Metodika, na které stavíme, byla ověřena ve 21 evropských zemích v rámci studie Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level. Námi vytvořená klasifikace měkkých kompetencí byla převzata
do Národní soustavy povolání v ČR.