Nacházíme příležitosti pro rozvoj firem, veřejných i neziskových organizací, tvoříme projektové záměry a zajišťujeme zdroje pro jejich uskutečnění.

1. ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ

Přinášíme zkušenost a inspiraci při hledání cest k rozvoji organizací. Umíme pohlížet na procesy a zdroje uvnitř organizací nezaujatě a nalézat způsoby jejich optimalizace pro dosažení rozvojových cílů. Mapujeme vnitřní potřeby a máme informace o příležitostech, kterých lze využít.

2. SPOLEČNÁ TVORBA KONCEPTU PROJEKTU

Formulujeme myšlenku do podoby konceptu projektu a ve společné diskusi nastavíme základní parametry řešení na míru potřebám organizace.

3. PROVEDITELNOST ZÁMĚRU

Navrhneme možné varianty řešení a ověříme jejich proveditelnost. Poskytneme dostatek argumentů pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější varianty. Zpracujeme studii proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů (cost-benefit analýzu - CBA).

4. PŘÍPRAVA PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ

Naplánujeme realizaci investičních i neinvestičních projektů. Máme přehled o možnostech financování realizace rozvojových záměrů a využití dotací. Připravíme žádost o dotaci a zajistíme její úspěšné předložení.

5. ŘÍZENÍ A MONITORING

Povedeme vás ve fázi zahájení projektu, společně nastavíme procesy řízení projektu a vytvoříme kapacity pro jeho úspěšnou realizaci. Zajistíme dotační řízení projektu, monitoring. Podpoříme správné vyhodnocení přínosů projektu pro vaši organizaci.

Našim klientům jsme byli partnery při přípravě a realizaci stovek projektů zaměřených na pořízení technologií, modernizaci infrastruktury nebo rozvoj lidských zdrojů. Uskutečňujeme vlastní projekty s partnery doma i v zahraničí s cílem rozvíjet a obohacovat know-how firmy a zkušenosti našeho týmu konzultantů. Reference »

Kontakt na konzultanty