5 důvodů, proč používat rozšířenou realitu ve vzdělávání

Zahájili jsme realizaci dvou mezinárodních projektů, které nám rozšíří nejen obzory, ale realitu přístupu ke vzdělávání a nabídku našich tréninků. První setkání partnerů proběhlo minulý týden na Maltě.

 

Představení partnerů z Malty, Švédska, Španělska, Rumunska, Řecka, Belgie a ČR.

 

Společně jsme si pro další práci na vzdělávacích materiálech pro učitele odborných škol a rozvoj digitálních kompetencí dospělých potvrdili 5 nejdůležitějších bodů, které využívání rozšířené a virtuální reality do procesu vzdělávání přináší.

Atraktivní prezentace

Pokud umíte zahrnout prvky rozšířené reality do prezentací pro podporu lekcí či přednášek, snáze zaujmete pozornost publika.

Interakce

Zapojte účastníky. Zprostředkujte jim vlastní prožitek a lepší pochopení teorie zábavnou formou s pomocí aplikací rozšířené reality.

Dostupné vzdělávací materiály

Vytváříte vlastní realitu, kterou lze opakovaně využít. Modely, prototypy nebo ilustrace se stanou dostupnějšími nejen finančně. Můžete vybírat z celé řady  virtuálních vzdělávacích pomůcek, které se neopotřebují a lze je využívat kdykoliv a kdekoliv.

Efektivní učení

Kombinace různých zdrojů informací a různých fází vzdělávacího cyklu vytváří komplexní znalost. Účastníci vzdělávání mohou vnímat 3D model reality a zároveň doplnit potřebné informace z webových stránek. Taková zkušenost je hlubší a trvalejší.

Rozvoj představivosti

Využíváním rozšířené reality ve výuce probudíte zvídavost účastníků. Žijeme v digitálním věku a naše pozornost je stimulována virtuálními podněty. Prostřednictvím rozšířené reality posilujeme zájem o nové myšlenky a nápady, a zároveň schopnost kriticky uvažovat o světe kolem nás.

Webové stránky obou projektů, kde najdete aktuální informace, jsou dostupné na AROMA a VITA.