Matyas s.r.o

2 roky trvající  spolupráci se společností RPIC- VIP s.r.o  hodnotím velice  pozitivně.  Je patrná dlouholetá zkušenost s dotačními projekty, což je pro nás  z ekonomického hlediska velice cenné. Jednání s   ing. Petrem  Szotkowskim je vždy korektní a konstruktivní. Věřím, že budeme moci  úspěšně  spolupracovat  i na dalších projektech.

Jan Opálka, jednatel
Matyas s.r.o

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví Magistrátu města Ostravy

Spolupráce se zástupkyní společnosti RPIC-ViP Evou Štefkovou probíhala od samotného počátku na vysoce profesionální úrovni. Veškeré práce byly realizovány v souladu s dohodnutým časovým harmonogramem. Vedle kvalitně připravených podkladů a precizně zpracovaných výstupů oceňujeme především pružnost reakcí a připravenost komunikovat, kdykoli to bylo potřeba.

Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví Magistrátu města Ostravy