Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. – FAJNA DILNA

Se společností RPIC-VIP s.r.o. v současné době spolupracujeme na zpracování a realizaci projektu Fajne řemesla, který má podpořit řemeslné podnikání a zvyšování zaměstnanosti na Ostravsku v rámci FAJNE DILNY – první otevřené dílny pro veřejnost v Ostravě. Spolupráce s paní Evou Štefkovou, která je našim konzultantem za RPIC ViP s.r.o. na uvedeném projektu, probíhá na vysoce profesionální úrovni. Oceňujeme nejen odborný přístup, korektní a pružné jednání, ale i vstřícnost a ochotu přesahující rámec pracovních povinností. Těšíme se na další spolupráci.

Gabriel Duda, výkonný ředitel
Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. – FAJNA DILNA

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Oceňujeme lidský a profesionální přístup společnosti RPIC- ViP s. r. o. při řešení záměru Hotelové školy, Frenštát p. R. vybudovat Cukrářské centrum, o čemž svědčí výsledek první fáze společné spolupráce – projekt byl úspěšně podpořen. Druhá fáze vzájemné spolupráce (vlastní realizace schváleného projektu) je teprve na počátku, ale již nyní lze konstatovat, že tato spolupráce má velký potenciál celý záměr dovést do zdárného konce, a tím zvýšit kvalitu vzdělávání žáků Hotelové školy v oboru Cukrář.

Ivo Herman, ředitel školy
Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.

Se společností RPIC-VIP s.r.o. aktivně spolupracujeme od roku 2010 již ve čtvrtém projektu. Vždy jsou to náročné a rozsáhlé projekty zaměřené na vzdělávání zaměstnanců a vždy díky společnosti RPIC-VIP dopadly dobře a k naší maximální spokojenosti. Spolupráce je vždy velmi příjemná a profesionální.

Petr Beránek, jednatel společnosti
POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.

Miroslav Šupler – UNIPAR

V roce 2009 jsme začali spolupracovat se společností RPIC-ViP na přípravě a realizaci projektů. Příprava a zpracování je vždy bezproblémové, včasné a kvalitní. Projekty nám pomohly modernizovat výrobu, zvýšit efektivnost výroby díky pořízení nových technologií i vzdělávání našich zaměstnanců. Těšíme se na další spolupráci.

Miroslav Šupler, majitel
Miroslav Šupler – UNIPAR

kovo VESUV s.r.o.

Spolupráci se společnosti RPIC-VIP hodnotím jako velice úspěšnou. Za dobu 12-ti leté spolupráce jsme zrealizovali 6 projektu na pořízení výrobní technologie v oblasti výroby výrobků z plechu. Investice do špičkové technologie je nápomocná v úspěšnosti podnikání. Příprava, realizace a následné monitorování projektů byly zpracovávaný zodpovědně, kvalitně a v požadovaném časovém horizontu. Díky tomu je spolupráce s RPIC-VIP přínosem pro naši společnost a efektivní pro obě strany.

Ján Janík, majitel společnosti
kovo VESUV s.r.o.

TRIAS a spol., spol. s r. o.

Se společností RPIC-VIP jsme připravili řadu projektů a následně spolupracovali při jejich realizaci od provedení výběrového řízení až po ukončení projektu. Oceňujeme odborný přístup, korektní jednání, profesionalitu a ochotu přesahující rámec pracovních povinností. O kvalitě jejich práce nepochybně svědčí právě úspěšnost v získávání dotací a jako bonus jsme získali mnoho užitečných rad plynoucích ze zkušeností tohoto týmu – např. pro návrh smlouvy s vítězem výběrového řízení. Budeme i v dalším období využívat služeb RPIC-VIP. Zvláště musíme vyzvednout spolupráci s ing. Szotkowskim a ing. Patkanovou.

Josef Dorňák, jednatel společnosti
TRIAS a spol., spol. s r. o.

Renarkon, o.p.s.

Se společností RPIC-VIP spolupracujeme již několik let při přípravě a realizaci projektů financovaných z prostředků Evropské unie a také v rámci vzdělávání pro management naší společnosti.

V minulém i současném dotačním období se nám také díky spolupráci s RPIC-VIP podařilo úspěšně podat celkem 13 projektů z OPZ, OPLZZ, OPVK i ROP, díky čemuž hodnotíme vzájemnou spolupráci za oboustranně zajímavou.

Martin Chovanec, ředitel
Renarkon, o.p.s.

KOVONA SYSTEM, a.s

Spolupráce, kterou jsme navázali se společností RPIC-VIP hodnotíme nejen jako velmi přínosnou, ale také jako velmi zajímavou. Při společném uvažování nad projekty se vždy vzájemně obohacujeme a rozšiřujeme obzory. Spolupráce s touto společností je doslova výhrou!

Mariola Kožusznik, vedoucí personalistiky a mezd
KOVONA SYSTEM, a.s

LIFT SERVIS s.r.o.

Se společností RPIC-ViP s.r.o. spolupracujeme v rámci zpracovávání a realizace dotačních projektů již řadu let. Spolupráce si velice ceníme a můžeme říci, že i díky této společnosti máme 100% úspěšnost v oblasti získávání finančních prostředků z Evropské unie. Spolupráce se společností RPIC-ViP s.r.o. je zárukou kvality, profesionálního přístupu a odbornosti.

Jan Kucharczyk, ekonom společnosti
LIFT SERVIS s.r.o.

Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti Úřadu městského obvodu Poruba

Společnost RPIC-ViP s.r.o. připravila pro městský obvod Poruba analýzu rozvojových potřeb v oblasti infrastruktury pro vzdělávání na jeho území ve vazbě n a dotační možnosti Integrovaného regionálního operačního programu. Analýza byla realizována v kontextu podmínek IROP a příslušných prioritních os a cílů, včetně vypracování projektových fiší a doporučení dalšího postupu.

Spolupráci s touto společností hodnotíme velice pozitivně. Vstřícné jednání jejich zástupců, dodržování smluvených termínů a perfektní zpracování výstupů jsou devizou této společnosti a pro nás předpokladem k další spolupráci.

Milan Gregor, vedoucí odboru
Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti Úřadu městského obvodu Poruba