Vytváříme dobré praxe

Statutární město Ostrava je díky projektu FajnOVA MĚSTEM S DOBROU PRAXÍ sítě evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT.Naše společnost byla jedním ze dvou zpracovatelů Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 s tímto brandem.

Oceněno bylo především široké zapojení odborníků i veřejnosti do procesu. K výsledné podobě plánu přispělo více než 20 000 lidí – 6 800 respondentů formou dotazníkového šetření, 9 200 využilo k vyjádření svého názoru pocitovou mapu, 250 expertů se účastnilo pracovních a tematických skupin nebo strukturovaných rozhovorů, 500 obyvatel města zaslalo konkrétní projektové záměry k realizaci a komunita fanoušků na facebooku čítá k dnešnímu dni už 3 500 členů.

Strategický plán jsme připravovali s cílem nastartovat spolupráci k naplňování vize obyvatel města prostřednictvím aktivit, které si sami určí.Smyslem bylo do procesu zapojit dostatek osob, abychom zajistili co největší kapacity a zdroje pro společné úsilí, které neskončilo odevzdáním dokumentu zadavateli na konci minulého roku, ale směřuje až k roku 2030. Největší odměnou jsou pro nás změny v přemýšlení obyvatel Ostravy o městě, ve kterém žijí, a bourání stereotypů návštěvníků, kteří do metropole přijíždějí.

Unikátní bylo i složení projektového týmu, který byl kromě zástupců dodavatelů z velké části tvořen také zaměstnanci magistrátu.Spoluvytváření procesu třemi subjekty s vyššími nároky na koordinaci zakázky se nám vyplatily v hladkém a plynulém předání strategie jejímu vlastníkovi.

Ostrava se bude jako Město s dobrou praxí v říjnu účastnit Festivalu měst URBACT v estonském Tallinu, což je jedinečná příležitost, jak představit naši společnou práci ve městě zástupcům téměř 500 zástupcům evropských měst sítě URBACT a ovlivnit vnímání Ostravy i za hranicemi České republiky, a zároveň zahájit mezinárodní spolupráci s novými partnery pro realizaci společných projektů nejen v oblasti strategického plánování.

A že vzájemná inspirace s partnery napříč Evropou, je jednou z nejlepších cest k rozvoji, potvrzuje i dlouholetá zkušenost naší firmy.

Jak FajnOva pokračuje, zjistíte na webu.