V Ostravě vznikne centrum kolaborativních robotů

Moravskoslezský automobilový klastr (MSAK) připravil projekt na vybudování centra kolaborativních robotů (cobotů), zaměřené na jejich ověřování a nasazení do výrobních procesů firem. Od druhé poloviny roku 2018 bude toto centrum umístěno v Moravskoslezském inovačním centru (dříve Vědecko-technologický park Ostrava) a bude k dispozici jak členům MSAK, tak i jiným subjektům. Toto centrum nemá minimálně v Moravskoslezském kraji žádnou alternativu a bude tak jediným dostupným pracovištěm takto sdílené infrastruktury cobotů.

Coboty na rozdíl od běžných průmyslových robotů umožňují přímou interakci a spolupráci robota a pracovníka s vysokým stupněm bezpečnosti. Jejich využití je zejména v provozech s vysokým podílem rutinní nebo ergonomicky náročné práce a zároveň vyžadujících vysokou přesnost. Pracovník i cobot jsou tak součástí dané operace, při které se vzájemně doplňují. Coboty jsou v principu pomalejší (z důvodu bezpečnosti) než klasické průmyslové roboty a jsou konstruovány tak, aby dokázaly pružně reagovat na změnu požadavků v průběhu výrobní operace nebo cyklu. To se projevuje rovněž při jejich programování, které nevyžaduje časově dlouhé odstávky a současně je pracovník schopen cobota jednoduše přeprogramovat či přenastavit.

V rámci ostravského centra kolaborativních robotů budou v roce 2018 pořízeny 3 typy cobotů: typ „Basic“ s využitím pro jednodušší průmyslové aplikace, typ „Advanced“ s využitím pro středně složitá řešení a typ „Top“ s využitím pro sofistikovaná řešení se širokou škálou uplatnění.

Centrum spolu s týmem expertů vytvoří podmínky pro testování a ověřování nasazení cobotů do výrobní praxe, včetně vývoje periférií, aplikací, risk assessmentu a analýzy zapojení cobotů do výrobního work-flow. Firmy tak získají možnost tyto aktivity otestovat a vyvíjet mimo vlastní výrobní proces a provoz.

Tento projekt je zároveň součástí akčního plánu Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje, která je přílohou Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Na jejím zpracování jsme se v letech 2013-2014 podíleli ve spolupráci s Berman Group s.r.o. a Jihomoravským inovačním centrem (JIC).

Těší nás, že prostřednictvím spolupráce na přípravě projektu a zpracování kompletní dokumentace získáváme cenné poznatky z oblasti nejnovějších technologií, a že kvalita zpracování projektu zajistila jeho podporu z externích zdrojů.