Učíme se pro vás

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. a Specialist Service, s.r.o. realizují v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt s názvěm Vzdělávání zaměstnanců firem RPIC-ViP a Specialist Service (reg. číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005352).

Projekt je realizován v období od 1. března 2017 do 28. února 2019 se schváleným rozpočtem 2.289.626 Kč a s cílem zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílovou skupinu projektu představuje celkem 14 zaměstnanců společnosti RPIC-ViP s.r.o. a 5 zaměstnanců společnosti Specialist Service, s.r.o. Tito zaměstnanci jsou zapojeni do realizace projektu formou účasti ve vzdělávacích aktivitách v souladu se zpracovaným vzdělávacím programem, a to v oblastech:

měkké a manažerské dovednosti,

technické a jiné odborné vzdělávání,

interního vzdělávání,

účetní a ekonomické vzdělávání,

obecné i specializované IT vzdělávání.