Talenti pro byznys a region

Tématem přilákání a udržení talentů v Ostravě a v regionu, a s tím úzce související výzvou ke tvorbě pozitivní image a zatraktivnění regionu, se zabývalo na dvacet zástupců významných regionálních středních a velkých firem na dvoudenní konferenci „Talenti pro byznys aneb Rozdíl je v lídrech“ na Čeladence v závěru prázdnin. Přední zaměstnavatelé v regionu, jako jsou například Arcellor Mittal, Veolia Energie, Vítkovice Steel, Varroc Lightening System, Hyundai Motor Manufacturing, CGI IT, Hella Autotechnik Nova, AutoCont či ČEZ, vyjádřili za přítomnosti hejtmana MS kraje Ivo Vondráka a primátora Ostravy Tomáše Macury své potřeby směrem k udržení a získávání talentů do svých společností, a shodli se na několika prioritních projektech, které by mohly získat podporu kraje a města Ostravy k realizaci.

V dobré společnosti, při netradičním formátu konference, a především v zapálených tvůrčích diskuzích nad připravovanými projekty ze strany města Ostravy a Moravskoslezského kraje vzniklo několik navazujících návrhů konceptů programů, které by mohly originálně a efektivně přispět k vytváření lákavých podmínek a pádných argumentů pro život a práci v regionu.

Jmenujme například návrh projektu „Ostrava Land v Praze“ k cílenému posílení brandu Moravskoslezského kraje a Ostravy, neboť pozitivní změna image je jedním z nejdůležitějších směrů, kterými je třeba se vydat ve snahách o zvýšení povědomí o regionu a jeho atraktivity pro domácí i zahraniční talenty. Představa o vytvoření „Ostrava Landu“ je zakoupení vhodného domu na frekventovaném místě v Praze, kde by vznikla stylová regionální kavárna a místo s vysokým informačním standardem o Ostravě a MS kraji, s vazbou na aktuální regionální akce.

Velmi zaujal program „Dream Jobs“, jehož cílem je nabídka atraktivních pracovních příležitostí pro talenty i schopné profesionály, kteří odešli z MS kraje do Prahy či Brna za lepší prací a životem, a projeví zájem vrátit se zpět. V další fázi by se taktéž zaměřil na širší územní rádius, a to přilákání talentů i z přilehlých oblastí Polska a Slovenska.

Z dalších navrhovaných programů zmiňme propagaci zajímavých pracovních příležitostí v regionálních firmách, dostupné byty pro talenty v příjemné kvalitě i ceně, prázdninové dílny pro talentované studenty všech stupňů škol a jejich propojení s lídry kraje, propojení firem s talenty VŠ při zadávání diplomových prací, cílená podpora podnikání či vytvoření sítě ambasadorů kraje v zahraničí.

Tyto programy byly v září dále diskutovány v místní expertní skupině mezinárodního projektu infocus, na kterém se podílí město Ostrava.