START profesní kariéry u zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji

Pomáháme mladým lidem do 25 let při vstupu na trh práce. 200 účastníků – absolventů SŠ a žáků posledních ročníků SŠ – získává kariérové poradenství, účastní se motivačních aktivit, učí se techniky hledání zaměstnání a mají možnost účastnit se školení na míru pro uplatnění v sektoru automotive.

Počátkem prosince 2016 jsme zahájili společně s partnery – Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Úřadem práce ČR realizaci projektu „Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v MS kraji“ (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005651). Společně přispíváme ke zmírnění klíčových problémů na trhu práce, mezi které patří nedostatek zaměstnanců dobře připravených pro uspokojení poptávky na současném i budoucím trhu práce. Jednou z příčin tohoto problému je odliv talentovaných mladých lidí, a to zejména ve spojení s menší nabídkou perspektivních pracovních a kariérních vyhlídek. Projekt má ambici ukázat cestu ke změně jak v nedostatku, tak i v dobré přípravě u cílové skupiny mladých lidí do 25 let a přispět k jejich udržení v MS kraji.

Příprava mladých ke vstupu na trh práce potrvá až do listopadu 2018.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

 

Ondřej Peterka

tel.: 602 718 026

e-mail: peterka@rpic-vip.cz