Stali jsme se součástí SME Academy!

SME Academy je síť podporující fungování malých a středních firem. Protože jde o naše nejsilnější portfolio klientů, nemohli jsme zkrátka zůstat opodál…

SME Academy je koordinována poradenskou firmou SMEBOX se sídlem ve švédské Uppsale a zabývá se rozvojem podnikatelských kompetencí. Její zakladatel a CEO Kenneth OE Sundin se v oblasti podnikatelského poradenství a procesů ve firmách se zaměřením na využívání nových technologických řešení pohybuje již více než 25 let. Je odborníkem, který zná potřeby firem napříč sektory. Jeho pozvání do SME Academy se nedalo odmítnout.

Platforma funguje od roku 2005 se zastoupením členů po celém světě, například ve Vietnamu či Laosu. Svým členům umožňuje oslovit širokou skupinu podnikatelů, prezentovat jim produkty a služby či možnosti spolupráce, například také formou mezinárodních projektů. SME Academy nabízí pravidelně svým členům odborné semináře, tematické workshopy či konference.

 

Členství dále posiluje naši schopnost vytvářet příležitosti pro rozvoj firem a budovat systém podpory malého a středního podnikání nejen v regionu, ale také učit se a sdílet své zkušenosti a náměty v rámci globální sítě.