SoftSkillers pomáhá v Německu s adaptací zahraničních lékařů a sester

Západní Evropa se potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, a zároveň s přílivem uprchlíků z politicky nestabilních zemí. Mezi imigranty je mnoho odborníků, kteří perfektně ovládají své řemeslo, ale často jim chybí znalost evropského kulturního prostředí a klíčových kompetencí. Berlínská společnost Adler Management se rozhodla tuto propast překlenout s využitím systému rozvoje měkkých kompetencí SoftSkillers, jehož garanty jsou ostravské firmy RPIC-ViP a DAP Services.

V projektu National Matching Brandenburg se střídají účastníci ze všech ohrožených míst světa. V letošním listopadu se jednalo už o 22 různých národností, z nichž nejčastěji byli zastoupeni Syřané a Afgánci. Mezi jejich první úkoly bez výjimky patří osvojit si znalost němčiny a případně absolvovat rozdílové zkoušky v příslušném oboru.

To však ještě, vzhledem ke kulturním rozdílům, nemusí být zárukou úspěšné adaptace v novém pracovním prostředí. Od roku 2018 bude proto Adler Management nabízet speciální kurzy zaměřené na rozvoj kompetencí ke spolupráci v týmech, ke komunikaci, odolnosti vůči stresu, flexibilitě, samostatnosti nebo podnikavosti. Na začátku a na konci každého kurzu proběhne barvové testování, které umožní měřit posun ve vnímání procvičované dovednosti.

Vybraní trenéři společnosti Adler Management už absolvovali úvodní školení v Ostravě, v současné době probíhá překlad tréninkových materiálů do němčiny, a naostro se celý projekt rozběhne v první polovině roku 2018.

Trenéři společnosti Adler Management absolvovali úvodní školení v Ostravě