Rozhovor s Petrem Czekajem o dvaceti letech spolupráce při rozvoji Moravskoslezského kraje

Jedním z dlouholetých spolupracovníků RPIC-ViP je Petr Czekaj, dlouholetý ředitel Agentury pro regionální rozvoj a první tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Petr patří mezi uznávané odborníky a regionální “srdcaře”, ať už je tím regionem jeho Kopřivnicko nebo celý kraj. O společné práci s ním vedl rozhovor Zdeněk Karásek.

 

Petře, od roku 2011 jsme spolupracovali na vzniku Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a na systému Teritoriálních paktů zaměstnanosti ve všech krajích ČR. Jaký přínos to znamená pro MS kraj i pro  ostatní kraje? Co tobě osobně tato práce dala užitečného nebo nového?

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, jako pilotní projekt v České republice, je jen dalším příkladem inovačních aktivit společnosti RPIC – ViP, a konkrétně Tebe Zdeňku. MSPakt přispěl k rozvoji partnerství a efektivní spolupráce zástupců veřejné správy, firem a vzdělavatelů na trhu práce v našem kraji. Jako oceněný příklad dobré praxe v rámci OECD i rakouského Ministerstva práce se výrazně zasloužil o vznik dalších paktů zaměstnanosti ve všech krajích ČR a náš pakt posílil svou roli iniciátora nových myšlenek a koordinátora rozvíjející se sítě těchto paktů. Aktivity a rostoucí prestiž MSPaktu přispívají také ke změně image Moravskoslezského kraje.

Mně osobně přinesla tato práce uspokojení a radost z výsledků při mnohdy nesnadném hledání koncensu na správná řešení problémů na trhu práce zejména se zástupci centrálních orgánů (MPSV, ÚP ČR, NÚV aj.).

 

Co se ti vybaví ze spolupráce s naší firmou?

S Vaší firmou jsem spolupracoval na projektech v různých oblastech ještě za svého působení v Agentuře pro regionální rozvoj. Jeden z nejdůležitějších projektů byl jistě REGVIS 2005 – první rozvojová strategie regionu v České republice. Z dalších projektů podpora podnikatelských inkubátorů, vzdělávání žáků v měkkých kompetencích v projektech s Krajskou hospodářskou komorou a Sdružením pro rozvoj MSK a samozřejmě v poslední době intenzivní spolupráce v rámci rozvoje Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Zde bych rád zmínil běžící projekt KOMPAS, zaměřený na informace a predikce trhu práce a připravovaný systémový projekt MPSV Kompetence 4.0, který se zaměřuje na analýzu budoucích kompetencí na trhu práce v klíčových oborech.

 

Kdybys měl říci 3 klíčová slova, která nás charakterizují z tvého pohledu, která by to byla?

PROFESIONALITA, SERIÓZNOST, KREATIVITA

 

Co bys popřál naší firmě do dalších let?

Hodně spokojených klientů, hodně nových realizovaných nápadů a spokojené spolupracovníky.