Co říká Václav Palička, ředitel Odboru strategického rozvoje ostravského magistrátu, o naši spolupráci na rozvojových strategiích Ostravy?

Jedním z lidí, kteří se významně podílejí na pozitivních změnách v Ostravě, je Václav Palička, ředitel Odboru strategického rozvoje na ostravském magistrátu. Pokud by se uděloval Český lev za nejlepšího úředníka v této zemi, patřil by Vašek jistě k horkým favoritům. Určitě proto, že kromě správného úřadování je se svým týmem především hnacím motorem realizace strategických projektů. O dlouholeté spolupráci s ním vedl rozhovor Zdeněk Karásek.

Vašku, v minulosti jsme spolu dělali na posledních třech rozvojových strategiích Ostravy, ta nejnovější byla pod brandem “fajnOVA” a stala se příkladem dobré praxe v České republice. Kromě toho jsi byl zapojený do miniauditu Silné pracoviště, kterým jsme měřili spokojenost zaměstnanců Magistrátu s různými oblastmi řízení a personálního rozvoje. Co ti tato práce dala užitečného nebo nového?

Hlavně práce na strategii fajnOVA mi ukázala, že má smysl pracovat s komunitami v Ostravě. Komunikace s nimi se ukázala jako důležitá. Užitečné bylo také jednání se všemi důležitými stakeholdery, protože rozvoj Ostravy je o spolupráci.

K Miniauditu Silné pracoviště – cesta je to správná, zjistit názory zaměstnanců a podněty zavést do praxe, aby to nebyla jen byrokracie navíc. To se nám daří například zavedením rozvojových pohovorů. Každý rok každý vedoucí vede se svými přímými podřízenými tyto rozhovory. To je fajn, protože v běžném provozu úřadu na to není čas a naladění. Podařilo se nám tak odhalit spoustu potřeb a řada z nich se dostala do praxe – například i taková maličkost, jako je minikuchyňka.  Dalo by se však s těmi náměty pracovat ještě víc, například směrem k motivaci lidí. Byla to dobrá věc.

 

Co se ti vybaví ze spolupráce s naší firmou?

Profesionalita, fungujete spíše jako kolegové než externisté a výsledkem je společné dílo spíše než dodávka.

 

Kdybys měl říci 3 klíčová slova, která nás charakterizují z tvého pohledu, která by to byla?

Spolupráce

Promyšlená řešení a jiný pohled zvenčí

Naslouchání a možnost konzultovat

 

Co bys popřál naší firmě do dalších let?

Abyste se rozvíjeli a přenášeli své know-how dál a pomáhali tak měnit myšlení a region. Aby ta pozitivní změna města a kraje pokračovala.