Co řídit jako projekt?

Baví nás řídit projekty. Na rozdíl od procesů, které se opakují v čase, a jejich řízení zvyšuje efektivitu fungování organizací, projekty jsou jedinečné akce, jejichž prostřednictvím zkoušíme něco poprvé, vytváříme nový produkt či službu, přinášíme novou přidanou hodnotu, změnu či posun v myšlení. Našim klientům jsme partnery při výjimečných akcích téměř dvě desítky let, nicméně pořád se v oblasti projektového řízení učíme. Proto jsme si ke sdílení zkušeností pozvali kolegy z PM consulting s.r.o.

Bylo příjemné zjistit, že na firmě žijeme do jisté míry projektově všichni. Pokud realizujete interní projekty s cílem rozvíjet firemní know-how a zkušenosti a zároveň klientům doručujete služby na míru, to znamená ani jedinkrát stejně, nemůžete ani fungovat jinak. To klade vysoké nároky na naši kreativitu a flexibilitu a zároveň schopnost orientovat se výsledek. Krátké zastavení s kolegy z oboru nad principy a fígly projektového řízení proto bylo nadmíru vítáno.

Výstavba Pacifické dráhy: projekt, který změnil svět

 

V průběhu tří dnů jsme kromě simulací nejrůznějších situací při řízení projektů stavěli Pacifickou dráhu a podařilo se nám východ a západ Spojených států propojit včas a k plné spokojenosti investora. V našich referencích už pár takových „pacifických drah“ máme. Rádi vám pomůžeme popsat potřebu a najít řešení na cestě k rozvoji vaši organizace oblastech podnikání, lidských zdrojů či strategického řízení, a budeme partnerem vašeho jedinečného projektu. Bonusem může být naše umění získat externí zdroje financování s vysokou mírou úspěšnosti.