Jak připravit děti na realitu 21. století

Vzdělání pro budoucnost je název konference, která se uskutečnila 2. a 3. března v Praze. Hlavními pilíři byla tři témata: rozvoj nadání dětí, efektivní vzdělávání žáků a digitální vzdělávání. Naši lektoři u této příležitosti připravili workshop zaměřený na to, jak oživit a zpestřit výuku a zároveň u žáků rozvíjet dovednosti komunikace, týmové spolupráce, podnikavosti a dalších soft skills.

“Workshop jsme připravili interaktivně, tak aby se nejednalo o suchou přednášku, ale aby si učitelé mohli sami vyzkoušet nástroje, které jsme vyvinuli díky projektu Kompetence pro život, a které je možné ihned převzít a aplikovat do výuky,” říká Marek Prorok, jeden ze dvou lektorů, kteří workshop vedli.

Více než 50 účastníků si díky workshopu mohlo vyzkoušet, jak je možné v rámci vyučovací hodiny spojit rozvoj měkkých dovedností a konkrétního předmětu.

“Legrační bylo, že kvůli administrativní chybě se na workshop přihlásilo více lidí, než původně zamýšlených dvacet. Ale protože nejen učíme, ale také zvládáme kompetenci k flexibilitě, přizvali jsme o jednoho lektora navíc, a rozdělili učitele do dvou skupin,” dodává Marek Prorok.

 

Naše společnost po celou dobu své existence pomáhá na svět novým nápadům v rámci koncepčních projektů. Za mimořádně inovativní přístup k rozvoji měkkých kompetencí jsme byli oceněni evropskou cenou VITA Awards a první cenou v národním kole soutěže European Business Award. Od roku 2008 se věnujeme rozvoji soft skills při vzdělávání dětí i dospělých a šíření vlastního know-how do mnoha zemí Evropské unie.