Povídání s Jarmilou Šagátovou nejen o podpoře podnikání na Třinecku

V průběhu uplynulých 20 let jsme měli možnost spolupracovat s řadou zajímavých osobností. Jednou z nich je i Jarmila Šagátová, jednatelka firmy Kazuist a specialistka na poradenství a projekty v oblasti podnikání a zaměstnanosti. O naší spolupráci si s ní povídal Zdeněk Karásek.

 

Jarmilko, v letech 1993 až 2005 jsme byli společně součástí národní sítě RPIC na podporu začínajících podnikatelů. Jak na tu dobu vzpomínáš? Co se vám nejvíc povedlo v podpoře podnikání na Třinecku?

Po těch létech už na tu dobu vzpomínám trochu s nostalgií. Myslím, že vybudování sítě RPIC bylo velmi dobrým  počinem MPSV (později přešla síť do gesce MPO). Jednalo se o systémový, promýšlený krok, který reagoval na tehdejší potřebu na trhu a pomohl celé řadě zejména začínajících podnikatelů. Síť měla k dispozici odborně zdatné poradce, kteří dokázali pomoci nejenom s rozjezdem podnikání, ale i v dalších etapách rozvoje soukromých firem. Poradenské a vzdělávací služby se staly, díky dotační podpoře, plošně i finančně dostupnými. Navíc síť byla schopna implementovat v regionech i další potřebné produkty, což se např. osvědčilo při poskytování tzv. malých půjček, programu START apod.

Na Třinecku, které se zejména v 90-tých létech potýkalo s důsledky restrukturalizace ocelářského průmyslu, jsme pomohli nastartovat podnikání řadě lidí, kteří se ocitli bez práce, ale také těm, kteří  díky své podnikatelské „nátuře“ chtěli změnit svůj status zaměstnance na „svobodu“ podnikatele. S mnohými se setkáváme při své práci dodnes.

 

„Co se ti vybaví ze spolupráce s naší firmou?”

Tady si dovolím vypůjčit slogan z vašich webových stránek.  Člověk je s vámi opravdu ve velmi dobré společnosti. Kromě spolupráce v „síti RPICů“ jsme se potkali při realizaci řady společných projektů Kompetence pro trh práce, Start business centra, Beskydy pro všechny apod. Bylo to vždy nesmírně obohacující nejen o nové poznatky, znalosti, kreativní přístup k práci, ale také velmi příjemné a přátelské, a díky tomu máme spoustu společných vzpomínek a zážitků. Díky za ně!

 

„Kdybys měla říci 3 klíčová slova, která nás charakterizují z tvého pohledu, která by to byla?”

Najít jen 3 klíčová slova je těžké, ale pokud mám volit tak:

Poctivost – v přístupu k práci, k řešení problémů, ke klientovi, ke spolupracovníkům, k sobě samým.

Kreativita – neotřelost, hledání nových  výzev a nových řešení, žádná nuda stereotypů, nýbrž gejzíry nápadů.

Spolehlivost – slovo dělá u vás muže i ženy, důvěra a důvěryhodnost mají svůj obsah a „papír“ zdá se být zbytečný.

 

„Co bys popřála RPIC-ViP do dalších let?“

Tým skvělých lidí,  kteří potáhnou firmu dál. Odborně zdatných, optimisticky naladěných, táhnoucích za jeden provaz, kteří budou pro klienty vizitkou profesionality, pro partnery vizitkou spolehlivosti a pro přátele „dobrou partou“.