Posviťte si s námi na příležitosti i v dalším roce – Technologie, Inovace, Úspory energie, Marketing

Malé, střední i velké firmy mají v novém roce možnost získat zdroje na spolufinancování svých rozvojových záměrů. Otevřených bude hned několik výzev na podporu podnikání. Zajímá-li vás některá z následujících oblastí, rádi se s vámi potkáme pro konzultaci podmínek dotačních titulů.

Pořizujete technologie pro automatizaci výroby?

Podporováno je zavádění prvků Průmyslu 4.0 do procesů firmy, konkrétně pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Můžete získat až 45% výdajů na projekty od 1 do 20 mil. Kč. Žádosti je možné předkládat od 12. 2. 2018.

 

Pořizujete technologie, které Vám přinesou energetickou úsporu?

Plánujete-li opatření vedoucích k energetickým úsporám na průmyslových budovách (zateplení, rozvody, osvětlení, topení, instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu, využití odpadní energie ve výrobních procesech atd.) či pořízení energeticky úsporných strojů, zařízení a technologií, je aktuálně otevřená příležitost získat až 45% nákladů. Žádosti je možné předkládat do 30. 4. 2018.

Chystáte se představit vaši firmu na zahraničním veletrhu?

Až polovinu výdajů lze získat na propagaci podniků na veletrzích a prodejních výstavách k zajištění nových kontraktů v zahraničí. Příjem žádostí končí 1. 4. 2018. Malé a střední podniky mohou žádat o podporu projektů v celkovém objemu 200 tis. až 4 mil. Kč.

Pořizujete technologie v návaznosti na zavádění nového výrobku či procesní inovaci?

Od dubna 2018 je možné předkládat projekty s cílem podpořit uvedení nově vyvinutých či inovovaných výrobků a výrobních procesů do výroby a na trh. Zapojit se mohou i velké firmy. Míra podpory je 45%-25%.

Stejně jako výběr a nákup dárku není nejlepší nechávat přípravu záměru na poslední chvíli:)