Pomáháme modernizovat výrobu svíček Unipar

Firma UNIPAR v Rožnově pod Radhoštěm se na trhu výroby svíček pohybuje od roku 1991. Firma je vlastněna 1 společníkem – Miroslavem Šuplerem. Krátce po svém založení se začala zaměřovat na výrobu svíček ve vyšších a luxusních standardech, což se projevilo jako strategické a významné rozhodnutí, neboť nyní firma v této kategorii zaujímá přední pozici na českém trhu a současně patří mezi přední výrobce vysoce kvalitních interiérových a aromatických svíček na světě. O dlouholeté spolupráci s ním vedla rozhovor Míša Patkanová.

 

„Mirku, za posledních 5 let jsme spolu realizovali 3 investiční projekty, které vedly k modernizaci vybavení pro výrobu a dekoraci svíček a rozšíření portfolia výrobků. Co tato spolupráce přinesla firmě UNIPAR užitečného nebo nového?“

Firma RPIC nám pomohla při zpracování podnikatelských záměrů – šlo o 3 investiční projekty a 1 neinvestiční projekt zaměřený na vzdělávací aktivity zaměstnanců.

V rámci investičních projektů byly v programu OPPI a OP PIK – Rozvoj a Technologie pořízeny pracovní stanice na dekoraci a kompletaci svíček, dále byl pořízen kontejner pro skladování barvících směsí a laků a zakoupeno zařízení pro přípravu směsi a výrobu fyzioterapeutických svíček určených pro masáže, zábaly a jiné rehabilitační účely.

Díky těmto investicím došlo především k plánované modernizaci výroby, zvýšení efektivity a produktivity a rozšíření portfolia výrobků. Svíčky jsou vyráběny z parafínu (čistého uhlovodíku) technologií lisování za studena, barvení na povrchu a použitím kapilárního knotu s následným vysokým podílem ručního dotváření a zdobení. Náš výrobní program sleduje nejnovější módní trendy, které jsou v souladu s designem dalších interiérových doplňků.

 

„Co se vám vybaví ze spolupráce s naší firmou?”

Jednoduchost při řešení problému, zjednodušení cesty pro dosažení zdrojů, přidělení rámce. Profesionální přístup a hledání cest k uskutečnění firemních vizí v rámci rozšiřování výroby a v rámci vývoje nových trendů na trhu svíček.

 

“A kdybyste měl říci 3 klíčová slova, která nás charakterizují z vašeho pohledu, která by to byla?”

preciznost práce

důslednost

profesionalita

 

„Co byste popřál RPIC-ViP do dalších let?“

Popřál bych, aby RPIC nemusel být závislý na dotacích z EU či jiných zdrojů. Aby přicházeli klienti, kteří chtějí zpracovat záměr, který bude nezávislý na dotačních zdrojích, a pracovníci firmy RPIC tak budou mít možnost naplno rozvinout svou schopnost řešit problém klienta a přicházet s novými nápady a možnostmi realizace záměru.