Opět do světa

Udržujeme a rozvíjíme jednu z klíčových kompetencí naší firmy. Mezinárodní aktivity stály u zrodu RPIC-ViP tak, jak jej dnes známe. Prostřednictvím mezinárodních projektů se nám podařilo přenést náš unikátní systém rozvoje soft skills v režimu “Změř – Rozvíjej – Změř”, který zahrnuje tréninkové programy i nástroje k měření interní motivace a schopnosti při využívání soft skills, do více než desítky evropských zemí a ověřit s více než 10 tisíci účastníky různých národností. Tréninkové materiály jsou dnes dostupné nejen v angličtině, ale také v bulharštině, vlámštině, řečtině, italštině, litevštině, polštině, portugalštině, rumunštině, španělštině nebo turečtině. Aktuálně v rámci projektu CL@SS pokračujeme v mezinárodním transferu druhé generace k využití výukového programu přímo v běžné výuce na základních a středních školách. Tento podzim startujeme dva nové mezinárodní projekty, které nám umožní inspirovat partnery a zároveň obohatit naše zkušenosti v oblastech HR poradenství a vzdělávání a podpory podnikání.

I přes velkou konkurenci projektů, která v programu ERASMUS+ poslední roky panuje, jsme uspěli s projekty VITA (Virtual & Augmented Reality Trainers Toolbox to Enable Adults Catch Up With Life Skills) a AROMA (Digital Training Toolbox for Entrepreneurial Training and Augmented Reality). V obou projektech vznikne nový tréninkový program využívající prvky virtuální a rozšířené reality k rozvoji kompetencí poptávaných na trhu práce ve 21. století. RPIC-ViP garantuje přípravu struktury vzdělávacího programu s vazbou na analýzu potřeb a výběr a zpracování případových studií využití nástrojů virtuální a rozšířené reality v oblasti podpory podnikání. Zatímco cílem projektu VITA je nabídnout nový nástroj v oblasti vzdělávání dospělých a cílí na dovednosti přenositelné napříč ekonomickými sektory, a tedy uplatnitelné při výkonu různých povolání (tzv. transferable/transversal skills – mimo digitální dovednosti do této kategorie patří právě soft skills nebo například jazykové dovednosti), druhý z projektů se specificky zaměřen na rozvoj podnikavosti u studentů v rámci odborného vzdělávání.

V následujících dvou letech nás čeká intenzivní spolupráce s partnery z Belgie, Rumunska, Řecka, Španělska, Švédska nebo Malty. Z českého prostředí nás těší, že můžeme jmenovat Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.