Kompetence pro život v angličtině

Jak oživit a zpestřit hodiny angličtiny a zároveň u studentů rozvíjet schopnost efektivní komunikace, týmové spolupráce a řady dalších soft skills bylo tématem workshopu Rozvoj kompetencí v hodinách angličtiny, který se uskutečnil 30. 10. 2017 v prostorách Knihovny Města Ostravy.

Více než 20 pedagogů středních škol z Moravskoslezského kraje mělo možnost si prakticky vyzkoušet nový, vysoce efektivní a inovativní model výuky na školách, který rozvíjí měkké kompetence studentů a zároveň zatraktivňuje výuku školních předmětů. Vzdělávací materiály byly díky projektu CL@SS přeloženy do anglického jazyka, proto jsme obsah akce zacílili především na učitele angličtiny. Aktivity k rozvoji spolupráce, komunikace nebo podnikavosti jsou nicméně využitelné například v hodinách biologie, zeměpisu, matematiky, společenských věd a jiných předmětech běžné výuky. Kromě praktických ukázek jsme s učiteli diskutovali i o možnostech využití těchto materiálů v jejich běžné učitelské praxi.

 

 

Měkké kompetence jsou pro produktivitu zaměstnanců stejně důležité jako profesní dovednosti a jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů pro přijetí do zaměstnání.  Velká řada zaměstnavatelů je toho názoru, že tyto schopnosti a dovednosti nejsou systémem počátečního vzdělávání dostatečně rozvíjeny. Námi připravené materiály dle požadavků samotných pedagogů umožňují školám na tuto situaci reagovat.