Jihomoravské inovační centrum slavilo 15 let a my jsme byli u toho

Jihomoravský kraj a Brno jsou již několik let viditelným lídrem v české krajině inovací a inovačního podnikání. Jak k tomu došlo? Nebývalá koncentrace kvalitních universit a jejich studentů a bohatá průmyslová historie jsou jistě dobrým základem. Ale samo o sobě by to nestačilo. Před 15 lety zde byla příhodná konstelace odvážných lídrů města a kraje, která vzala vážně potřebu ekonomické transformace a naslouchala inspiraci z vyspělých regionů Evropy. A proto vzniklo Jihomoravské inovační centrum. Zpočátku křehká květina, která se díky péči a pozornosti mnoha dobrých zahradníků, vně i uvnitř organizace, stala silným kmenem unikátního inovačního ekosystému, který již mnoho let přináší jasné výsledky městu, kraji i republice. Unikátního natolik, že tímto směrem vzhlížejí, často s obdivem a touhou následovat, další regiony v Čechách i na Moravě. A JIC se nebojí poradit a pomoci všem, kteří to myslí vážně. Není proto divu, že se na oslavě 15. narozenin JICu v poslední květnový den roku 2018 sešlo na 300 lidí, nejen z Brna a kraje, ale z celé ČR i ze zahraničí. Je pro nás velkou ctí, že jsme mohli být u toho, protože jsme s Petrem Chládkem, s Davidem Uhlířem a dalšími kolegy z JICu a z Berman Group strávili tři báječné roky intenzivní a přátelské spolupráce při tvorbě Národní strategie inteligentní specializace pro Českou republiku.

Úspěch si přeje každý, ale cestu k němu nedláždí pouze dobré úmysly. Nezbytnou podmínkou je ona výše uvedená příhodná konstelace odvážných lídrů v regionu a schopnost získat a vytvořit prostor pro nadšený tým špičkových profesionálů, kteří dokáží měnit sny v realitu. Přesně v souladu s učením Jiřího Blažka, jenž v tomto duchu připravil na Karlově universitě řadu vynikajících osobností, které přenášejí jeho doporučení do praxe. Jsme rádi, že taková konstelace nastala v roce 2017 i v našem kraji a umožnila vznik MSIC – Moravskoslezského inovačního centra, které se má čile k světu. Jistě i proto, že v jeho čele jsou lidé s osobní zkušeností z práce v JICu – Pavel, Csank, Adéla Hradilová nebo Kamil Košťál. Vypadá to, že JIC bude u nás mít úspěšného následovníka a jak se říká, ve dvou se to lépe táhne.