Jaké je povědomí o rozšířené realitě?

18. a 19. dubna proběhlo druhé setkání partnerů projektu AROMA v Aténách. V rámci setkání byly mimo jiné prezentovány výsledky průzkumu mezi pedagogy odborného vzdělávání a podnikateli.

Cílem provedeného průzkumu bylo zmapovat povědomí o technologii rozšířené reality, nápady týkající se jejího školení nebo podnikatelského potenciálu. Průzkum měl dvě části, on-line dotazník a hloubkové rozhovory. Celkem jsme shromáždili přes 320 dotazníků a proběhlo přes 30 rozhovorů ve všech partnerských zemích – Česká republika, Řecko, Rumunsko, Španělsko, Malta, Belgie.

 

Z provedeného průzkumu vyplývá, že:

Ačkoli technologie rozšířené reality se postupně dostává do podnikání, vzdělávání a společného života, může být stále považována za relativně neznámou. Existuje mezera a je třeba podporovat povědomí o této technologii.

Technologie rozšířené reality má potenciál, který lze využít v různých oblastech a mnoha vzdělávacích činnostech. Cílové skupiny obecně očekávají, že tato technologie může přispět ke zvýšení efektivity, i když mnoho respondentů nemá s touto technologií osobní zkušenosti.

Digitální dovednosti a kompetence v oblasti informačních a komunikačních technologií jsou obecně považovány za klíčové a zásadní pro rozvoj vzdělávání a odborné přípravy.

Náš průzkum potvrzuje obecný význam klíčových kompetencí EU a kompetencí pro rozvoj podnikání vybraných konsorciem projektu AROMA.

 

Projekt AROMA je motivován akčním plánem EU pro podnikání 2020 a nutností rozšířit evropský podnikatelský potenciál. Digitální svět, pilíř kreativního průmyslu (např. Design, videohry, filmy), vyvíjí nové technologie, jako jsou cloudová, mobilní a sociální řešení, které mohou nabídnout podnikům řadu příležitostí. Tyto trendy odrážejí potřebu, aby příprava v oblasti odborného vzdělávání byla zaměřena také na využívání digitálních technologií k podpoře nových obchodních příležitostí a zvyšování všeobecného povědomí o odborné přípravě a obecném potenciálu některých digitálních technologií, jmenovitě rozšířené reality.

Zdokonalování pedagogů odborného vzdělávání je rozhodně základním prvkem, pokud jde o vytváření podpůrného prostředí pro podporu podnikání a nových technologií.

Více informací najdete na stránkách projektu AROMA.