Jaká byla spolupráce s Treximou na studii pro Evropskou komisi s názvem Transferability of Skills Across Economic Sectors?

Mirek Janoš je ředitelem společnosti TREXIMA s níž nás spojuje nejen několik společných projektů, ale také podobnost našich klíčových sloganů. Jejich “Zaměřeno na člověka” a naše “Rozdíl je v lidech” potvrzují, kde vidíme hlavní směr našich podnikatelských i společenských aktivit. Mirek má pronikavé strategické myšlení a svůj IT background projevuje ve schopnosti rychle analyzovat problém a navrhovat koncepci řešení. To se mu jistě hodí i v jeho nedávno nabyté profesi námořního kapitána, kterou se zabývá ve volném čase, zejména na Jadranu. O dlouholeté spolupráci s ním vedl rozhovor Zdeněk Karásek.

 

Mirku, spolupracovali jsme v průběhu let na několika projektech, ale nejvýznamnější z nich byla asi studie pro Evropskou komisi s názvem Transferability of Skills across Economic Sectors. Co vaší firmě a tobě osobně tato práce dala užitečného nebo nového?

Pro TREXIMU to byla velká příležitost. Dlouho jsme od rozvinutých zemí okoukávali jejich řešení a přenášeli je do tuzemské praxe. Najednou jsme měli možnost ukázat, že umíme navrhovat i inovativní řešení. Pro mne osobně to navíc byla velmi inspirativní spolupráce – náš inženýrský pohled se potkával s nadhledem lidí RPIC-VIP, který jste si zřejmě vybudovali dlouholetou prací se soft skills. A na výsledku to bylo v dobrém znát.

 

Co se ti vybaví ze spolupráce s naší firmou na této studii nebo v jiných aktivitách?

Spolupráci s RPIC-VIP mám spojenu s vášnivými debatami, popsanými a pokreslenými flipcharty, pečlivou formulací úkolů a jejich důsledným plněním. A také s veselým povídáním a zpěvem ve sklípku.

 

Kdybys měl říci 3 klíčová slova, která nás charakterizují z tvého pohledu, která by to byla?

Invence – spolehlivost – slušnost.

 

Co bys popřál naší firmě do dalších let?

Přeji odvahu měnit zaběhané (ne)pořádky. Přeji tým lidí, kteří umí vymýšlet a dotahovat nové věci a zároveň rozvíjet mezilidské vztahy. A přeji Česku a Evropě, aby se zde dalo slušným podnikáním slušně uživit.